Najbliższe szkolenia:  [SQL/SQLSRV/BASIC/MAIL/LAB/NORTHWIND] Internet 18-29.05.2020 

 << SQL\SQL Server 2019 Express\Mail\Labs\NorthwindTytuł szkolenia:

Zrozumieć SQL. Programowanie w języku SQL w środowisku SQL SERVER 2019 Express. Laboratoria z wykorzystaniem treningowej bazy Northwind, poziom podstawowy.Dla kogo jest ten kurs

Szkolenie jest dedykowane głownie dla początkujących studentów, którzy chcą się nauczyć programować w języku SQL. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza w tym zakresie. Kurs jest prowadzony w formie labolatoriów, czyli praktycznych zajęć gdzie poszczególne zagadnienia są tłumaczone w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań. Wszystkie zadania oparte są na treningowej bazie danych NORTHWIND, ogólnodostępnej w Internecie.Jak to wygląda praktycznie

Kurs polega na udostępnianiu kolejnych labolatoriów online. Każdy odcinek temetycznie zapoznaje studenta z jakimś konkretnym merytorycznym zagadnieniem. W trakcie omawiania danego zagadnienia rozwiązywanych jest kilka prostych zadań a następnie student otrzymuje do samodzielnego rozwiązania zadanie, które później jest także rozwiązywane przez wykładowcę w celu porównania otrzymanych wyników.Co jest omawiane na kursie:

> Dodatek A: Instalacja środowiska SQL Server 2019 Express
> Dodatek B: Utworzenie na zainstalowanym serwerze treningowej bazy Northwind
> Lab. 01: Pierwsze zapytania SELECT ... FROM
> Lab. 02: Filtrowanie kolumn w wynikach zapytania, komentarze, aliasy
> Lab. 03: Klauzula WHERE i tworzenie kryterów filtrowania rekordów, operatory AND i OR
> Lab. 04: Łączenie wartości z poszczególnych kolumn, operacje arytmetyczne
> Lab. 05: Łączenie tabele - INNER JOIN
> Lab. 06: Łączenie tabele - LEFT JOIN
> Lab. 07: Łączenie tabele - RIGHT JOIN
> Lab. 08: Łączenie tabele - FULL OUTER JOIN
> Lab. 09: Sortowanie wyników
> Lab. 10: Podzapytania
> Lab. 11: Grupowanie
> Lab. 12: Funkcje agregujące
> Lab. 13: Funkcje tekstowe
> Lab. 14: Konwersja typów
> Lab. 15: Daty
> Lab. 16: Operatory logiczne ALL, ANY
> Lab. 17: Unie

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w trakcie kursu, zawieszania kursu a w skrajnych przypadkach do jego anulowania.Potwierdzamy uruchomienie kursu.