Najbliższe szkolenia:  [SQL/PGSQL/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas [SQL/SQLSRV/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas 

 << SQL\SQL Server 2019 Express\Web\UDEMY
  Aktualna cena kursu na UDEMY jest uzależniona od aktualnej polityki cenowej UDEMY oraz od aktualnych kodów rabatowych.Tytuł szkolenia:

Kurs tworzenia zapytań w języku SQL z użyciem SQL Server.Dla kogo jest ten kurs

Szkolenie jest dedykowane głownie dla początkujących studentów, którzy chcą się nauczyć programować w języku SQL. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza w tym zakresie. Kurs jest prowadzony w formie labolatoriów, czyli praktycznych zajęć gdzie poszczególne zagadnienia są tłumaczone w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań. Zadania z cz.II oparte są na naszej autorskiej treningowej bazie danych BANK natomiast zadania w cz.III oparte są na treningowej bazie danych NORTHWIND, ogólnodostępnej w Internecie.Jak to wygląda praktycznie

Praktycznie dostajecie 2 kursy w cenie 1:
1. Kurs SQL oparty na naszej autorskiej treningowej bazie danych BANK
2. Kurs SQL oparty na treningowej bazie danych NORTHWIND

Łącznie ponad 7 godzin materiałów wideo w MEGA PRZYSTĘPNEJ CENIECo jest omawiane na kursie:

Część I - Wstęp

> Instalacja środowiska SQL Server 2014 Express (w dodatkach instalacja wersji 2019 Express)
> Podstawy baz danych.

Część II - część praktyczna, nauka języka SQL przy pomocy naszej autorskiej treningowej bazy danych BANK

> Tworzenie treningowej bazy danych BANK w środowisku SQL Server 2014 Express.
> SELECT, FROM, filtrowanie kolumn.
> DISTINCT, TOP
> Komentarze, aliasy.
> Operacje na wartościach kolumn, operatory, pierwsze funkcje.
> Sortowanie i filtrowanie wyników.
> Łączenie tabel (JOIN-y).
> Podzapytania.
> Grupowanie.
> Funkcje agregujące. Filtrowanie przy grupowaniu za pomocą HAVING.
> Funkcje tekstowe.
> Konwersja typów.
> Daty.
> Operatory logiczne ALL, ANY.
> Unie (UNION, INTERSECT, EXCEPT).

Część III - część praktyczna, nauka języka SQL przy pomocy treningowej bazy danych NORTHWIND

> Dodatek A: Instalacja środowiska SQL Server 2019 Express
> Dodatek B: Utworzenie na zainstalowanym serwerze treningowej bazy Northwind
> Lab. 01: Pierwsze zapytania SELECT ... FROM
> Lab. 02: Filtrowanie kolumn w wynikach zapytania, komentarze, aliasy
> Lab. 03: Klauzula WHERE i tworzenie kryterów filtrowania rekordów, operatory AND i OR
> Lab. 04: Łączenie wartości z poszczególnych kolumn, operacje arytmetyczne
> Lab. 05: Łączenie tabele - INNER JOIN
> Lab. 06: Łączenie tabele - LEFT JOIN
> Lab. 07: Łączenie tabele - RIGHT JOIN
> Lab. 08: Łączenie tabele - FULL OUTER JOIN
> Lab. 09: Sortowanie wyników
> Lab. 10: Podzapytania
> Lab. 11: Grupowanie
> Lab. 12: Funkcje agregujące
> Lab. 13: Funkcje tekstowe
> Lab. 14: Konwersja typów
> Lab. 15: Daty
> Lab. 16: Operatory logiczne ALL, ANY
> Lab. 17: Unie

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w trakcie kursu, zawieszania kursu a w skrajnych przypadkach do jego anulowania.Kurs na platformie UDEMY. Zapisy ciągłe. Przejdź do UDEMY


KONTAKT
O NASK-Projects Ⓒ 2019 All rights reserved