Najbliższe szkolenia:  [SQL/PGSQL/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas [SQL/SQLSRV/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas 

Home > Question&Answer > SQL

Aktualna data

Pytanie
Jak wyświetlić aktualną datę z komputera gdzie działa instancja SQL Server'a?
Odpowiedź
Żeby wyświetlić aktualną datę z komputera gdzie działa instancja SQL Server-a możemy skorzystać z funkcji GETDATE(). 

Przykład poniżej.

SELECT GETDATE();

KONTAKT
O NASK-Projects Ⓒ 2019 All rights reserved