Najbliższe szkolenia: [SQL/PGSQL/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas [SQL/SQLSRV/BASIC/WEB/UDEMY] Platforma UDEMY cały czas 

Home > Question&Answer > SQL

Unikalne dane skumulowane.

Pytanie
Jak zliczyć ilość unikalnych danych skumulowanych?

Przykładowe dane źródłowe:

Kol. data | Kol. wartość
2000-01-01 | a
2000-01-01 | b
2000-01-02 | a
2000-01-03 | b
2000-01-03 | c

Oczekiwany wynik:

2000-01-01 | 2
2000-01-02 | 2
2000-01-03 | 3
Odpowiedź
Rozwiązanie kod sql:

SELECT DISTINCT
   data
  ,(SELECT COUNT(DISTINCT t2.wartosc) 
	 FROM test t2 
	 WHERE t2.data <= t1.data)
FROM
  test t1

Wynik:

2000-01-01 2
2000-01-02 2
2000-01-03 3

KONTAKT
O NASK-Projects Ⓒ 2019 All rights reserved